Agenda

Hematondag Zuid

1931 Congrescentrum, Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch

Een dag met aandacht voor alle bloedkankersoorten, lymfklierkanker, stamceltransplantatie, effecten van behandelingen op langere termijn, communicatie met de arts, kanker en werk, naasten, bewegen, zingen en nog veel meer.

Hematondag

Programma

 • Ontvangst vanaf 9.45 uur, tijd voor lotgenotencontact en informatiemarkt
 • 10.30 uur Opening
 • 11.15 uur Ochtendlezingen
 • 12.45 uur Lunch met gelegenheid voor lotgenotencontact en informatiemarkt
 • 14.00 uur Middagsessies
 • 15.30 uur Lotgenotencontact met een hapje en een drankje 

Ochtendlezingen

 1. Chronische lymfatische leukemie (CLL), Mark-David Levin, internist-hematoloog Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht
  Je krijgt informatie over CLL, een vaak lang bestaande en misschien wel chronische ziekte. De diagnostiek, prognostische factoren, de huidige richtlijn en ook toekomstige behandelingen komen aan de orde. 
 2. Myelodysplastisch syndroom (MDS) en acute myeloïde leukemie (AML), Alexandra Herbers, hematoloog-oncoloog Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch
  Eerst wordt uitleg gegeven over MDS en daarna over AML. Toegelicht wordt hoe de diagnostiek tot stand komt, welke factoren van belang zijn voor de prognose en de behandelstrategie en hoe de behandeling anno 2017 eruitziet.
 3. Hairy-cellleukemie (HCL), Sandra Croockewit, internist-hematoloog Radboudumc Nijmegen
  Wat is HCL en hoe wordt volgens de huidige richtlijnen de diagnose gesteld? Wat zijn de nieuwe inzichten in het ontstaan van de ziekte en de behandelmogelijkheden? Er is voldoende tijd om met de arts in gesprek te gaan.
 4. Chronische myeloïde leukemie (CML), Peter Westerweel, internist-hematoloog Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht
  Een algemene inleiding over de ziekte CML: de oorzaak, de geldende behandelrichtlijn, prognose en de nieuwe ontwikkelingen. Tevens wordt uitleg gegeven over CMyLife; hoe je als patiënt zelf de regie kunt nemen en meer grip kunt krijgen op je zorgproces.
 5. Hodgkinlymfoom, Henriëtte Berenschot, internist-hematoloog Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht
  In deze lezing wordt informatie gegeven over de verschillende vormen van het hodgkinlymfoom en hoe, volgens de huidige richtlijnen, de diagnostiek tot stand komt. Wat zijn de diverse behandelingen anno 2017?
 6. Indolent non-hodgkinlymfoom, Aniek de Coninck, hematoloog in opleiding Maastricht UMC+
  Een interactieve lezing met informatie over de huidige richtlijnen bij het indolent non-hodgkinlymfoom. Welke behandelopties zijn er? Is behandeling al nodig of kun je wachten (wait-and-seebeleid)? Er is ruimte voor het stellen van vragen en discussie.
 7. Agressief non-hodgkinlymfoom, Saskia Kuipers, internist-hematoloog Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes
  Een lezing waarin wordt uitgelegd welke soorten agressief non-hodgkinlymfoom er bestaan, hoe het wordt vastgesteld en met welke onderzoeken het stadium van de ziekte wordt bepaald. Er wordt uitgebreid ingegaan op de behandeling van de verschillende varianten, met extra aandacht voor nieuwe behandelingsmogelijkheden en recente ontwikkelingen.
 8. Multipel myeloom, Reinier Raymakers, internist-hematoloog UMC Utrecht
  Multipel myeloom is een kwaadaardige beenmergziekte ontstaan uit plasmacellen. De aard van de ziekte, diagnostiek, diverse behandelingen, patiënt-specifieke therapieën en de nieuwste ontwikkelingen komen in deze lezing aan bod.
 9. Ziekte van Waldenström, Roelandt Schop, internist-hematoloog IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel
  Sinds de ontdekking van de MYD88 mutatie in 2012 is ontzettend veel veranderd in de inzichten en behandelmogelijkheden met betrekking tot de ziekte van Waldenström. Ook is er veel nieuws in de zorg voor de patiënten in Nederland. 
 10. Late effecten na behandeling van hematologische kanker, Shahira Fazel, verpleegkundig specialist Radboudumc Nijmegen
  Deze lezing is voor mensen die langer dan vijf jaar geleden behandeld zijn en nu klachten ondervinden. Je hoort over de late effecten die kunnen ontstaan na behandeling met chemotherapie en bestraling voor een hematologische kanker. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
 11. Communicatie met je arts, Inge van Bruinessen, onderzoeker communicatie in de zorg
  Waarom is een gesprek met een zorgverlener soms zo ingewikkeld? Welke informatie heb je nodig en welke informatie geef je? Waarom kom je vaak thuis met onbeantwoorde vragen? Een essentieel onderdeel van een leven met kanker betreft de gesprekken met zorgverleners. Er hangt veel af van deze gesprekken en het is belangrijk er zoveel mogelijk informatie en steun uit te halen. 
 12. Jongerenlounge
  In een ongedwongen sfeer kunnen jongeren van 18-35 jaar die kanker hebben of hebben gehad, in de jongerenlounge samenkomen. Je kunt er terecht met al je vragen, lotgenoten ontmoeten, spelletjes spelen, een drankje drinken, lekker lunchen en na afloop gezellig borrelen. Er zijn een aantal professionals aanwezig zoals een hematoloog, verpleegkundig specialist stamceltransplantatie, een fysiotherapeut, een seksuoloog en een specialist op het gebied van vermoeidheid. Er zijn natuurlijk ook veel lotgenoten aanwezig, met wie je kennis en ervaringen kunt delen. 

Middagsessies

 1. Stamceltransplantatie allogeen en autoloog, Michel van Gelder, internist-hematoloog Maastricht UMC+
  Lezing over autologe en allogene stamceltransplantatie: wat zijn de verschillen, ook in werking en toepassing. Wanneer kan een transplantatie genezend zijn en wanneer wordt de behandeling ingezet om een ziekte zo lang mogelijk een halt toe te roepen? Ook verschillende soorten donoren komen aan bod. 
 2. Stoppen met medicatie voor CML, Peter Westerweel, internist-hematoloog Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht
  In deze sessie worden de huidige inzichten besproken in het kunnen stoppen met CML-medicatie. Welke patiënten komen ervoor in aanmerking? Op welk moment in de behandeling kan een 'stop-poging' gedaan worden? Kun je een tweede keer stoppen? Hoe zit het met de veiligheid? Daarbij zullen nieuwe studies toegelicht worden en is er veel ruimte voor vragen en discussie. 
 3. Wat kan oncologische revalidatie voor je betekenen?, Chris de Jongh, fysiotherapeut, Fysioooo Dordrecht
  Een interactieve workshop waarbij aan de hand van eigen ervaringen het belang van trainingen bekeken wordt. Na diagnose probeer je uit alle macht het hoofd boven water te houden. Oncologische revalidatie biedt de mogelijkheid om weer in rustiger vaarwater te komen. Met eenvoudige oefeningen kan iedereen dat ervaren en kan de workshop daadwerkelijk verbeterpunten opleveren. 
 4. Wait-and-see onbehandeld, Didi Berends, oncologieverpleegkundige Ikazia Ziekenhuis Rotterdam
  Wat betekent het als je de diagnose kanker krijgt en er niet gelijk een behandeling wordt gestart, maar sprake is van een wait-and-seebeleid? Wat verandert er in je leven en hoe ga je daarmee om? Tijdens deze sessie heb je de gelegenheid om met Didi Berends van gedachten te wisselen. 
 5. Partners en naasten, Tineke Nagtegaal en Liesbeth Kramer, senior-verpleegkundigen UMC Utrecht
  Bloedkanker en behandelingen zoals een stamceltransplantatie hebben grote invloed op het leven van een patiënt, maar ook op dat van de partner en naasten. Hoe ga je om met beperkingen, een ander leefpatroon of het uiten van gevoelens naar elkaar? Hoe ervaren kinderen het als een ouder kanker heeft? Deze sessie is uitsluitend voor partners en naasten!
 6. Zingen wat doe je met klank?, Annet Vervoort, dirigent Zingen voor je leven-koor ‘s-Hertogenbosch
  Samen zingen verbindt en kan helpen gevoelens te uiten en nieuwe energie te ontdekken. In deze sessie wisselen klank, zang en oefeningen elkaar af in een ontspannen sfeer. Je hoeft geen geoefend zanger te zijn om mee te kunnen zingen. 
 7. Handmassage bij kanker, Netwerk Massage bij Kanker
  Aanraking is een levensbehoefte en kan veel rust geven, zeker in een periode van ziekte. Het is fijn om dan een liefdevolle massage te ontvangen. In deze workshop krijg je meer informatie over massage en kun je ervaren welke ontspanning massage kan geven. Ook leer je hoe je een handmassage kunt geven.
 8. Mindful bewegen, aandacht en zorg voor jezelf, Annemarijn Oosterwelder, fysiotherapeut
  Laat je verrassen in deze workshop. Je leert stoelyoga-oefeningen voor nek, schouders, rug en benen, die je ook thuis kunt doen. Je ervaart de kracht van muziek en van een prachtig gedicht. Na de workshop kun je verfrist weer verder. 
 9. Kanker en werk, Bert Verhoeven, BACO OHM Consultancy
  Werk heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. Veel kankerpatiënten ervaren echter grote problemen bij de terugkeer naar werk. In deze sessie wordt stilgestaan bij de problemen die je als patiënt daarbij kunt ervaren. Veel voorkomende problemen worden besproken, maar je kunt ook je eigen problemen aan de orde stellen.
 10. Late effecten na behandeling van hematologische kanker, Aline Rütter, Helen Dowling Instituut Bilthoven
  In deze sessie wordt besproken hoe je omgaat met late effecten van de behandeling, met beperkingen, een ander leefpatroon en wat jouw manier is om je te uiten. 
 11. Communicatie met je arts, Inge van Bruinessen onderzoeker communicatie in de zorg
  Een essentieel onderdeel van leven met kanker zijn de steeds terugkerende gesprekken met zorgverleners. Het is belangrijk hieruit zoveel mogelijk informatie en steun te halen.
 12. Jongerenlounge
  In een ongedwongen sfeer kunnen jongeren van 18-35 jaar die kanker hebben of hebben gehad, in de jongerenlounge samenkomen. Je kunt er terecht met al je vragen, lotgenoten ontmoeten, spelletjes spelen, een drankje drinken, lekker lunchen en na afloop gezellig borrelen. Er zijn een aantal professionals aanwezig zoals een hematoloog, verpleegkundig specialist stamceltransplantatie, een fysiotherapeut, een seksuoloog en een specialist op het gebied van vermoeidheid. Er zijn natuurlijk ook veel lotgenoten aanwezig, met wie je kennis en ervaringen kunt delen

Aanmelden

Je kunt inschrijven via het online formulier. Lukt dat niet, bel dan tussen 19.00 en 20.00 uur met Piet van den Berg, tel. 033-433 19 84. 
Heb je je aangemeld en ben je verhinderd? Stuur dan een mail naar hematondag@hematon.nl of bel tussen 19.00 en 20.00 uur bovengenoemd telefoonnummer.

AGENDACategorieën