Agenda

Hematondag Midden 2019

Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht

Een dag met lezingen over bloedkanker, lymfklierkanker, stamceltransplantatie. En een aantal sessies over verschillende onderwerpen, o.a.  late effecten, omgaan met wait-and-see voor nog niet behandelde patiënten, partners en naasten. En er is volop gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten.

26546

Meer informatie volgt later.

AGENDACategorieën