Agenda

Hematondag Zuid Veldhoven

NH Conference Centre Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven

's Morgens zijn er vooral ziektespecifieke lezingen door deskundigen. Zij geven informatie over de meest recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten op hematologisch gebied. ’s Middags kun je kiezen uit verschillende sessies.

Hematondag_Collage_2019_WEB

Programma

 • 09.45 uur Ontvangst met koffie/thee
 • 10.30 uur Welkom en mededelingen door de dagvoorzitter
 • 11.00 uur Ochtendlezingen
 • 12.30 uur Lunch en tijd voor lotgenotencontact
 • 13.45 uur Middagsessies
 • 15.15 uur Lotgenotencontact met een hapje en een drankje

Ochtendlezingen

 1. Chronische lymfatische leukemie (CLL)
  Matthijs Eefting, internist-hematoloog Beatrixziekenhuis Gorinchem
 2. Myelodysplastisch syndroom (MDS) en acute myeloïde leukemie (AML)
  Marjan Cruijsen, internist-hematoloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 3. Chronische myeloïde leukemie (CML)
  Peter Westerweel, internist-hematoloog Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht
 4. Hodgkinlymfoom en agressief non-hodgkinlymfoom
  Yavuz Bilgin, internist-hematoloog Admiraal de Ruyter Ziekenhuis Goes
 5. Indolent non-hodgkinlymfoom
  Gwendolyn van Gorkom, internist-hematoloog Maastricht UMC+ Maastricht
 6. Multipel myeloom
  Lidwine Tick, internist-hematoloog Máxima Medisch Centrum Veldhoven
 7. Ziekte van Waldenström
  Marten Nijziel, internist-hematoloog Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 8. Partners en naasten
  Tineke Nagtegaal, senior verpleegkundige UMC Utrecht
  Kanker heeft grote invloed op het leven van partners en naasten! Hoe gaan zij hiermee om? Deze sessie is alleen voor partners en naasten. Maximaal 15 deelnemers.

Middagsessies

 1. Stamceltransplantatie
  Michel van Gelder, internist-hematoloog Maastricht UMC+ Maastricht
  Wat zijn de verschillen tussen autologe en allogene stamceltransplantatie, ook in werking en toepassing? Wanneer kan een transplantatie genezend zijn en wanneer wordt de behandeling ingezet om een ziekte zo lang mogelijk een halt toe te roepen? Ook verschillende soorten donoren komen aan bod.
 2. Wat is immuuntherapie en wat kunnen we ermee anno 2019?
  Joost Vermaat, internist-hematoloog LUMC Leiden en Inge Jedema, hoofd Laboratorium voor Speciële Hematologie LUMC Leiden
  Je krijgt informatie over immuuntherapie met medicijnen en over cellulaire immuuntherapie - afweercellen als levend geneesmiddel.
 3. Omgaan met wait-and-see voor nog niet behandelde patiënten
  Didi Berends, oncologieverpleegkundige Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, en Nathalie Derickx, ervaringsdeskundige
  Wat betekent het als je de diagnose kanker krijgt en niet direct wordt gestart met een behandeling? Hoe ga je om met wait-and-see? Wat verandert er in je leven en wat is de psychische belasting hiervan?
 4. Omgaan met late effecten
  Ivonne Oomen, oncologieverpleegkundige Catharina Ziekenhuis Eindhoven
  Voor mensen die langer dan vijf jaar geleden zijn behandeld. Ook partners zijn welkom. Hoe pak je de draad van je leven weer op na kanker en hoe ga je om met late effecten en de problematiek op onder meer psychisch, sociaal, fysiek en relationeel gebied. Ook seksualiteit wordt besproken. Maximaal 30 deelnemers.
 5. Hoe pak ik mijn leven op na de diagnose kanker?
  Jannet den Dekker, ondersteuningsconsulent Stichting OOK
  De diagnose kanker heeft niet alleen impact op jou, maar ook op de mensen die dicht bij je staan, je partner, kinderen, familie en vrienden. Jij en je omgeving kunnen uit balans zijn. Hoe vind je die balans weer terug? In deze sessie krijg je tips om hiermee om te gaan.
 6. Omgaan met vermoeidheid met hulp van de app Untire
  Atse Aukus, projectmanager Tired of Cancer, en Jelle Damhuis, ervaringsdeskundige
  Je krijgt uitleg over de app Untire. Deze geeft praktische handvatten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De oefeningen van de app komen aan de orde en je gaat deze ook doen. Neem daarom je smartphone of tablet mee. Maximaal 20 deelnemers.
 7. Kanker en werk
  Bert Verhoeven, BACO OHM Consultancy, en Jan Roelevink, coach Kanker en werk
  Werk heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. Veel (ex-)kankerpatiënten ervaren echter grote problemen bij de terugkeer naar werk. Tijdens deze sessie staan we stil bij de problemen en oplossingen die je als werkende patiënt kunt ervaren. Je kunt ook je eigen problemen en oplossingen inbrengen.
 8. Partners en naasten
  Tineke Nagtegaal, senior verpleegkundige UMC Utrecht
  Kanker heeft grote invloed op het leven van partners en naasten! Hoe gaan zij hiermee om? Deze sessie is alleen voor partners en naasten. Maximaal 15 deelnemers.
 9. Mindful bewegen
  Annemarijn Oosterwelder, fysiotherapeut
  Mindful bewegen is met aandacht bewegen, geduldig en zonder ander doel dan te accepteren wat je ervaart. Je leert stoelyogaoefeningen en ondergaat de kracht van muziek en een gedicht. Maximaal 30 deelnemers.
 10. Levenstestament en aanverwante zaken
  Jan Thijs op de Laak, notaris te Budel
  Wat als je door ziekte niet meer in staat bent zelf je zaken te beheren. Wie mag er dan namens jou handelen? Je legt dit vast in een levenstestament. En wie regelt de zaken na je overlijden? Hiervoor wordt een testament opgemaakt. In deze lezing komen beide documenten en estate-planning aan de orde.
 11. Wandelend lotgenotencontact
  Ineke en Gerard de Haan, vrijwilligers van Hematon
  Combinatie van natuur, bewegen en contact: op een ongedwongen manier met elkaar van gedachten wisselen, al wandelend in de natuur.

Aanmelding

Meld je aan vóór 29 september 2019 via het online formulier of als dat niet lukt, bel dan tussen 19.00 - 20.00 uur met Jan Roelevink op nummer 06-23 18 55 84. Wil je een specifieke vraag stellen aan een spreker, vermeld de vraag dan op het digitale aanmeldingsformulier.

Indien je na aanmelding onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn, verzoeken wij je dit te melden via hematondag@hematon.nl of bovengenoemd telefoonnummer.