Folder

Beter na Hodgkin

beternahodgkincover

Folder met informatie over late effecten na de behandeling van het hodgkinlymfoom.

Meer informatie: www.beternahodgkin.nl