Chronische myelomonocytenleukemie

 

CMMLDeze ziekte is een van de aandoeningen die wordt ingedeeld bij MDS/MPN (myelodysplastische syndromen - myeloproliferatieve aandoeningen).

De oorzaak is onbekend. 

Patiënten met CMML hebben veel te veel monocyten (=monocytosis) in hun bloed. Monocyten zijn witte bloedcellen, die een rol spelen in de afweer. Ze kunnen allerlei lichaamsvreemde stoffen in zich opnemen en deze verteren (dat heet fagocytose).

 

 

Klachten bij CMML

Bij de diagnose hebben sommige patiënten nog helemaal geen klachten. Andere patiënten trekken wel met klachten aan de bel. Die klachten hangen vaak samen met bloedarmoede of een tekort aan witte bloedlichaampjes of bloedplaatjes.
Voorbeelden van deze klachten zijn:

  • vermoeidheid en zwakte
  • gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak
  • korts en nachtzweten
  • blauwe plekken en bloedingen
  • vaak infecties

Deze klachten komen niet specifiek voor bij CMML. 

Komt CMML vaak voor?

Naar schatting gaat het in Nederland om ongeveer 90 nieuwe patiënten per jaar. Iets meer mannen dan vrouwen. Het is een ziekte die vooral bij ouderen voorkomt. Ruim 70% van de patiënten is bij diagnose ouder dan 70 jaar.

Onderzoek en diagnose

Behalve lichamelijk onderzoek is vooral bloed- en beenmergonderzoek van belang voor het stellen van de juiste diagnose.
Kenmerkend voor CMML zijn:

  • toename van het aantal monocyten in het bloed en in het beenmerg
  • minder dan 20% blasten in bloed en beenmerg
  • in ca 30% van de gevallen zijn er chromosoomafwijkingen; monosomie 7 (verlies van een van de twee chromosomen 7) en trisomie 8 (een extra chromosoom 8) komen het vaakst voor. Een zeldzame afwijking, translocatie t(5;12) waarbij PDGFR-β and TEL genen zijn betrokken, heeft gevolgen voor de behandeling

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor patiënten met CMML zijn gemiddeld slechter dan die voor patiënten met MDS. Ongeveer 15-30% van de patienten met CMML krijgt na verloop van tijd een acute myeloïde leukemie. De mediane overleving is ongeveer 20 maanden. Dat wil zeggen, dat 20 maanden na het stellen van de diagnose de helft van de patiënten nog in leven is. Sommige leven nog langer dan 5 jaar. Een vergelijkbare aandoening komt ook voor bij jonge kinderen (tot ca 6 jaar): juveniele myelomonocytenleukemie (JMML)

Behandeling CMML

Er is geen standaard behandeling. De behandeling zal afhankelijk zijn van de ernst van de aandoening op het moment van diagnose, de conditie en de leeftijd van de patiënt, bijkomende ziektes enzovoorts. Overleg met je hematoloog over eventuele verwijzing naar een hematoloog met ervaring met CMML. Behandelingen die gegeven kunnen worden: chemotherapie (cytarabine, etoposide, hydroxyurea, azacytidine, decitabine) , soms stamceltransplantatie (bij jonge, verder gezonde patiënten).

De kleine groep patiënten met afwijkingen in de PDGFR-β and TEL genen kunnen baat hebben bij een behandeling met imatinib (Glivec).
Patiënten met CMML kunnen soms meedoen aan onderzoeken naar nieuwe behandelmethoden voor MDS. Alle klinische trials (voor CMML-patiënten) zijn te vinden op ClinicalTrials.gov (type "CMML" in het zoekvak)

Word lid!

Als patiënt wil je meer weten over je ziekte, je verhaal delen en lotgenoten ontmoeten. Hematon maakt dat mogelijk met behulp van haar leden en donateurs. Als lid krijg je een welkomstpakket en vier keer per jaar Hematon Magazine: een blad boordevol interviews, nieuws en medische updates. 

Je ontvangt verder uitnodigingen voor regionale en landelijke bijeenkomsten waar je lotgenoten ontmoet en relevante informatie over je ziekte krijgt van artsen en andere deskundigen. Het lidmaatschap kost slechts € 25,00 per jaar.