Nieuws

Gebruik idelalisib voor nieuwe patiënten verboden

Het middel idelalisib, met de merknaam Zydelig, mag voorlopig niet gebruikt worden bij patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) en bepaalde genetische kenmerken, die nog niet eerder behandeld werden.

Zydelig

Patiënten met CLL of folliculair lymfoom (FL) die het middel al gebruiken, moeten extra in de gaten gehouden worden door hun arts. Die moet vooral alert zijn op ernstige infecties.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft deze maatregelen genomen naar aanleiding van drie recente onderzoeken met het middel. Daarbij bleek een aantal deelnemers ernstige infecties op te lopen. Er zijn zelfs mensen overleden aan deze infecties. De drie studies vonden niet in Nederland plaats en zijn inmiddels stopgezet.

In Nederland gebruiken zo'n tien mensen idelalisib. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert hen om bij ademhalingsklachten meteen contact op te nemen met hun behandelend arts. Idelalisib wordt in ons land ingezet voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie (CLL) en folliculair lymfoom (FL). Het gaat dan om mensen die al een of twee behandeltherapieën hebben gehad, afhankelijk van de ziekte.

Het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) onderzoekt nu of de resultaten uit de drie studies ook relevant zijn voor de manier waarop en de patiënten waarvoor idelalisib op dit moment ingezet wordt.