Nieuws

Gel voor huidgebruik bij huid-T-cellymfoom

Een bepaalde huidgel levert goede resultaten op bij patiënten met een in de huid voorkomende vorm van non-Hodgkinlymfoom.

Huidgel

Huid-T-cellymfoom is een vorm van non-Hodgkinlymfoom die beperkt blijft tot de huid. Stamceltransplantatie is de enige mogelijkheid tot genezing. In een klein onderzoek (12 patiënten) naar de veiligheid van resiquimod werd het effect van een huidgel met het middel bestudeerd. Met gel behandelde huidplekken verbeterden bij 75 procent van de patiënten en bij 30 procent verdwenen alle behandelde plekken. Ook niet-behandelde plekken werden kleiner. De bijwerkingen waren minimaal en beperkten zich grotendeels tot de huid.

Het lijkt erop dat resiquimod bevattende huidgel een veilige en effectieve behandeling is voor huid-T-cellymfoom in een vroeg stadium.

Bron: Blood; 30 juli 2015.