Nieuws

Nieuwe antistof voor non-Hodgkinlymfoom

De nieuwe antistof polatuzumab vedotin lijkt te werken bij patiënten met non-Hodgkinlymfoom, maar niet bij patiënten met chronische lymfatische leukemie.

Flakons

Polatuzumab vedotin is een combinatie van een antistof en een medicijn. De antistof polatuzumab bindt aan het eiwit CD79B, een specifiek oppervlaktekenmerk van de kwaadaardige B-cellen van non-Hodgkinlymfoom. Het medicijn vedotin vernietigt de kwaadaardige B-cellen. De veiligheid en de werkzaamheid van deze behandelcombinatie is onderzocht.

In deze fase 1- en 2-studie werden veiligheid en werkzaamheid van polatuzumab vedotin onderzocht bij patiënten met teruggekeerd of niet meer op behandeling reagerend B-cel-non-Hodgkinlymfoom. Zij hebben ongunstige vooruitzichten en weinig behandelmogelijkheden. Van de patiënten bij wie aan het einde van de studie de balans opgemaakt kon worden, had iets meer dan de helft een positieve reactie. Bijwerkingen waren er ook: tekorten aan bepaalde typen witte bloedcellen (neutrofielen), bloedarmoede en neuropathie. Verder kwamen diarree en longinfecties voor.

Er deden ook 18 patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) mee. Bij hen werd helemaal geen reactie gezien. De onderzoekers concluderen dat polatuzumab vedotin een aanvaardbare veiligheid heeft en dat het werkzaam is bij non-Hodgkinlymfoom, maar niet bij CLL-patiënten. Verder onderzoek moet uitwijzen of polatuzumab vedotin uiteindelijk geregistreerd kan worden.

Bron: The Lancet Oncology; juni 2015.