Nieuws

Nieuwe experimentele therapie lymfklierkanker succesvol in Groningen

In het UMCG is onlangs voor het eerst een patiënt met een agressieve vorm van lymfklierkanker succesvol behandeld met de experimentele CAR-T-therapie.

Nieuwe experimentele therapie lymfklierkanker succesvol in Groningen

De behandeling is gericht op het genetisch veranderen van de afweercellen van de patiënt. Daardoor gaan de T-cellen de lymfklierkankercellen herkennen en vernietigen. Het UMC Groningen behandelde, in navolging van het AMC in Amsterdam en het UMC Utrecht, de vierde Nederlandse patiënt waarop de therapie is toegepast. Volgens hematoloog Tom van Meerten gaat het met de patiënt naar omstandigheden goed. 

In de Verenigde Staten werden al bijna honderd lymfklierkankerpatiënten met deze techniek behandeld. Bij meer dan de helft waren na de behandeling geen tumoren meer waarneembaar en bij dertig procent van de patiënten waren de tumoren nauwelijks nog waar te nemen. 

Risico's 

De behandeling is niet zonder risico’s. Patiënten kunnen bijwerkingen krijgen als hoge koorts en sufheid. Het is daarom van belang dat deze behandeling multidisciplinair plaatsvindt, met ondersteuning van IC en neurologie. Na de behandeling blijft de patiënt nog ongeveer twee tot drie weken in het ziekenhuis. 

Experimenteel 

De immuuntherapiemethode CAR-T oogstte eerder al succes. In januari 2017 kwam het bericht dat twee peutermeisjes door een CAR-T behandeling van leukemie genezen waren. CAR-T-therapie is in ons land op dit moment nog experimenteel en mag alleen in wetenschappelijk verband worden uitgevoerd. In Amerika werd afgelopen najaar de eerste gentherapie door de Food and Drug Administration toegelaten. De therapie kan ook bij onder andere lymfatische leukemie toegepast kunnen worden.

Beeld: Skeeze