Missie, visie, invulling

 

Waar staan we voor

Hematon is de organisatie voor patiënten met een hematologische-oncologische aandoening en mensen die daarvoor een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Ons doel is hen te ondersteunen bij alle aspecten die het leven met en na kanker met zich meebrengt. We zijn er ook voor naasten en donoren van patiënten. Lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening zijn onze speerpunten. Hematon bundelt kennis en ervaring. De organisatie bestaat dan ook voornamelijk uit betrokken en (ervarings-)deskundige vrijwilligers.

Hematon komt tegemoet aan drie behoeften bij patiënten: weten, delen en ontmoeten. We maken het mogelijk dat patiënten kennis en ervaringen kunnen delen met elkaar en met deskundigen en zorgen voor ontmoetingen tussen patiënten. We geven daar op verschillende manieren invulling aan.

Weten

Eens per kwartaal verschijnt Hematon Magazine, een blad boordevol boeiende ervaringsverhalen van patiënten, naasten en donoren, interviews met hematologen, het laatste wetenschappelijke nieuws en herkenbare rubrieken. En natuurlijk vind je op deze website ook uitgebreide en actuele informatie over de ziektebeelden en behandelingen. 

Delen

Hematon organiseert in heel Nederland lotgenotencontact, per telefoon of tijdens bijeenkomsten. De vrijwilligers die voor patiënten klaarstaan, zijn zelf patiënt of naaste van een patiënt. Ze weten hoe het is om te leven met een hemato-oncologische ziekte. Je kunt ook online je verhaal of vragen delen: via onze Hematon Facebookpagina of op Twitter via @HematonNL.

Ontmoeten

Hematon ontmoet je graag op regionale en landelijke bijeenkomsten die ze organiseert voor haar leden. Maak kennis met lotgenoten en deel je ervaringen. Luister naar en discussieer met artsen en andere deskundigen die de laatste ontwikkelingen met je delen. Weten of er een bijeenkomst bij jou in de buurt is? Je vindt ze in de agenda.

We behartigen jouw belangen

In haar uitgebreide contacten met bijvoor­beeld wetenschappers, zorgaanbieders, verzekeraars, farmaceuten en overheid komt Hematon op voor jouw belangen als patiënt. Daarbij komt een veelheid aan onderwerpen aan de orde. Van de beschikbaarheid van dure medicijnen en de kwaliteit van de hematologische zorg tot de positie van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek en aandacht voor werk na kanker.