Multipel myeloom - vooruitzichten

 

Multipel myeloom is over het algemeen goed te behandelen, waardoor de ziekte langdurig kan worden teruggedrongen. Gemiddeld komt de ziekte na een jaar of twee, drie terug. Als de ziekte zich opnieuw manifesteert kunnen jij en je arts kiezen voor dezelfde behandeling of een andere methode. Die keuze van volgende behandelingen hangt van een aantal factoren af. Welke medicijnen zijn al gegeven? Hoe effectief waren de medicijnen en hoe lang duurde de remissie? Zijn er andere problemen, al dan niet door de ziekte veroorzaakt, zoals een gestoorde hart- of nierfunctie of zenuwschade? Ook een tweede autologe stamceltransplantatie is een optie. Bij het oogsten van de stamcellen wordt hier al rekening mee gehouden door stamcellen apart te houden voor een mogelijke tweede transplantatie.

Inschatten van het ziekteverloop

Om het verloop van de ziekte te kunnen inschatten, wordt het international staging system (ISS) gebruikt. Dit maakt gebruik van twee gemakkelijk te bepalen parameters; het serumalbumine en het serum beta-2-microglobuline (Beta2M). Ook heeft een complete of een zeer goede gedeeltelijke respons op een eerdere behandeing een positief effect op een langere overleving. Daarnaast hebben ziektespecifieke kenmerken een sterke voorspellende betekenis, waarvan de chromosomale afwijkingen, die bij het stellen van de diagnose uit het beenmergonderzoek vastgesteld kunnen worden, het belangrijkst zijn. Door regelmatig (een- of tweemaandelijks) bloedonderzoek kun je de ziekte volgen.

Langere remissie  

Myeloom wordt wel als een ongeneeslijke ziekte beschouwd. Met de nieuwe, verbeterde behandelingen van de laatste jaren duurt het wel steeds langer voordat de ziekte terugkomt. Gemiddeld is een patiënt zeven jaar na de diagnose nog steeds in leven. Maar, let op, dit is een gemiddelde. De helft van de mensen met multipel myeloom leeft dus langer dan zeven jaar. De levensverwachting is afhankelijk van de leeftijd van de patiënt, het aantal kankercellen en bepaalde DNA-afwijkingen in de tumorcellen. Een vroegtijdige diagnose lijkt het verloop van de ziekte positief te beïnvloeden. En de behandeling met immuuntherapie, de laatste jaren, blijkt een doorbraak.